Pracownicy

 • Dariusz Balwierz - Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, 081 534-71-84 (-85); 81 475-48-88
          email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

 • Agnieszka Marek - Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin,081 534-71-84 (-85); 81 475-48-88

 • Aleksander Błaszczyk - Ekspert Nadzoru Budowlanego - ZBS

          pokój nr: 622
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 22

 • Wojciech Boryc - Radca Prawny

         pokój nr: 628
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 28

 • Katarzyna Cholewa - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WKW

          pokój nr: 620
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 20

 • Joanna Demkowska - Referent prawno - administracyjny - ZOA

          pokój nr: 625
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 25

 • Jerzy Domański - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK

          pokój nr: 615
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 15

 • Martyna Florek - Referent prawny - ZOA

          pokój nr: 623
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 23

 • Jacek Horszczaruk - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli

          pokój nr: 606
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 16
          email: wik@lublin.winb.gov.pl

 • Anna Jaworska - Starszy Specjalista ds. BHP

          pokój nr: 628
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 28

 • Edyta Kalbarczyk - Główny Księgowy

         pokój nr: 633
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

 • Alicja Kokowicz - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA

         pokój nr: 629
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 29

 • Łukasz Korczyński - Referent prawno - administracyjny - ZOA

         pokój nr: 625
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 25

 • Marta Kowalska - Specjalista - WKW

         pokój nr: 620
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 20

 • Piotr Lewiński - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK

         pokój nr: 605
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 13

 • Magdalena Litwinek-Skiba - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WKW

         pokój nr: 609
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 18

 • Anna Luk - Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych

         pokój nr: 610
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 19

 • Luiza Makarewicz - Starszy Specjalista - WIK

         pokój nr: 601
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 11

 • Artur Małecki - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK

         pokój nr: 615
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 15

 • Anna Margalska - Kierownik Zespołu administracyjno - organizacyjnego

         pokój nr: 630
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 30

 • Anna Mielniczuk - księgowa - FK

         pokój nr: 632
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

 • Magdalena Pietrak - Specjalista - WKW

         pokój nr: 621
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 ublin, wew. 21

 • Joanna Podgórska - Sekretarka

          pokój nr: 637
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 37

 • Katarzyna Prokop - Starszy Specjalista - ZOA

         pokój nr: 627
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 27
         email: iod@lublin.winb.gov.pl

 • Katarzyna Rozwadowska - specjalista ds. kadr i płac - OA

         pokój nr: 632
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 14

 • Irmina Rudakowska - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA

         pokój nr: 623
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 23

 • Teresa Sankowska -  Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA

         pokój nr: 624
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 24

 • Ewa Serwicka - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA

          pokój nr: 624
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 24

 • Marta Sobczuk - Gil - Starszy Specjalista - ZOA

          pokój nr: 627
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 27

 • Dominik Stawecki - Naczelnik Wydziału Orzeczniczo - Prawnego

          pokój nr: 602
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 12

 • Iwona Tetla - Specjalista - WIK

         pokój nr: 605
         adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 35

 • Marta Węgrzynowicz - Ekspert Nadzoru Budowlanego - WIK

          pokój nr: 607
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 17

 • Piotr Wójtowicz - Starszy Specjalista - ZOA

          pokój nr: 626
          adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 26