Kierownictwo

Nasza siedziba:


ul. Lubomelska 1-3 (VI p.)
20-072 Lublin.

Telefony:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
081 534-71-98,
081 534-71-99,
fax nr wew. 39

Dariusz Balwierz
Stanowisko :Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Telefon :081 534-71-84 (-85)
Adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
pokój: 636
e-mail: sekretariat@lublin.winb.gov.pl