Skargi i Wnioski

 W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach pracy WINB z tym, że Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Inspektoratu w Lublinie przy ul. Lubomelska 1-3 (VI p).

      Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

          - pisemnie,

          - telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,

          - faksem,

          - ustnie do protokołu,

          - pocztą elektroniczną na adres wik@winb.lublin.pl

Skargi i wnioski, które wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr5, poz 46).


e-mail:
wik@lublin.winb.gov.pl