Jesteś tutaj

Telefony: Wydziały i Zespoły

 

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.     Główny Księgowy

  • Zespół ds. finansowo - księgowych

 

2.     Wydział Inspekcji i Kontroli składający się z zespołów merytorycznych:

  • kontroli kompleksowej
  • budownictwa specjalnego

 

3.    Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych składający się z zespołów kontrolnych:

  • ZKW 1
  • ZKW 2
  • ZKW 3                                                                                                   

 

4.     Wydział Orzeczniczo-Prawny składający się z zespołów merytorycznych:

  • orzecznictwa administracyjnego
  • obsługi prawnej

 

5.     Zespół administracyjno - organizacyjny