Jesteś tutaj

Skargi i Wnioski

W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach pracy WINB z tym, że Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 14.00 do 15.30 w siedzibie Inspektoratu w Lublinie przy ul. Lubomelska 1-3 (VI p).

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

- pisemnie,
- telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,
- faksem,
- ustnie do protokołu,
- pocztą elektroniczną na adres wik@lublin.winb.gov.pl

Skargi i wnioski, które wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr5, poz 46).

e-mail: wik@lublin.winb.gov.pl