Jesteś tutaj

Pracownicy

 • Dariusz Balwierz - Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, 081 534-71-84 (-85); 81 475-48-88
            email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl
 • Agnieszka Marek - Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin,081 534-71-84 (-85); 81 475-48-88
 • Aleksander Błaszczyk - Ekspert Nadzoru Budowlanego - ZBS
            pokój nr: 622
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 22
 • Wojciech Boryc - Radca Prawny
           pokój nr: 628
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 28
 • Katarzyna Cholewa - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WKW
            pokój nr: 620
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 20
 • Joanna Demkowska - Referent prawno - administracyjny - ZOA
            pokój nr: 625
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 25
 • Jerzy Domański - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK
            pokój nr: 615
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 15
 • Martyna Florek - Referent prawny - ZOA
            pokój nr: 623
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 23
 • Jacek Horszczaruk - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli
            pokój nr: 606
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 16
            email: wik@lublin.winb.gov.pl
 • Anna Jaworska - Starszy Specjalista ds. BHP
            pokój nr: 628
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072, wew. 28
 • Edyta Kalbarczyk - Główny Księgowy
           pokój nr: 633
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
 • Alicja Kokowicz - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
           pokój nr: 629
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 29
 • Łukasz Korczyński - Referent prawno - administracyjny - ZOA
           pokój nr: 625
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 25
 • Marta Kowalska - Specjalista - WKW
           pokój nr: 620
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 20
 • Piotr Lewiński - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK
           pokój nr: 605
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 13
 • Magdalena Litwinek-Skiba - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WKW
           pokój nr: 609
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 18
 • Anna Luk - Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych
           pokój nr: 610
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 19
 • Luiza Makarewicz - Starszy Specjalista - WIK
           pokój nr: 601
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 11
 • Artur Małecki - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK
           pokój nr: 615
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 15
 • Anna Margalska - Kierownik Zespołu administracyjno - organizacyjnego
           pokój nr: 630
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 30
 • Anna Mielniczuk - księgowa - FK
           pokój nr: 632
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
 • Magdalena Pietrak - Specjalista - WKW
           pokój nr: 621
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 ublin, wew. 21
 • Joanna Podgórska - Sekretarka
            pokój nr: 637
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 37
 • Katarzyna Prokop - Starszy Specjalista - ZOA
           pokój nr: 627
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 27
           email: iod@lublin.winb.gov.pl
 • Katarzyna Rozwadowska - specjalista ds. kadr i płac - OA
           pokój nr: 632
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 14
 • Irmina Rudakowska - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
           pokój nr: 623
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 23
 • Teresa Sankowska -  Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
           pokój nr: 624
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 24
 • Ewa Serwicka - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
            pokój nr: 624
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 24
 • Marta Sobczuk - Gil - Starszy Specjalista - ZOA
            pokój nr: 627
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 27
 • Dominik Stawecki - Naczelnik Wydziału Orzeczniczo - Prawnego
            pokój nr: 602
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 12
 • Iwona Tetla - Specjalista - WIK
           pokój nr: 605
           adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 35
 • Marta Węgrzynowicz - Ekspert Nadzoru Budowlanego - WIK
            pokój nr: 607
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 17
 • Piotr Wójtowicz - Starszy Specjalista - ZOA
            pokój nr: 626
            adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, wew. 26