Jesteś tutaj

Kompetencje

 

1. Działalność inspekcyjno – budowlana polegająca na wykonywaniu:

- kontroli działania powiatowych organów administracji architektoniczno - budowlanej,
- kontroli działania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
- inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- kontroli wyrobów budowlanych.

2. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
3. Postępowania administracyjne w sprawach obiektów i robót budowlanych:

- służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych,
- usytuowanych na obszarze kolejowym,
- hydrotechnicznych, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych,
- określonych ustawą Prawo budowlane.

4. Postępowania administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych, określonych ustawą o wyrobach budowlanych,
5. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej.