Jesteś tutaj

Kierownictwo

Dariusz Balwierz
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

Agnieszka Marek
Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.p